Transmissió

La tradició crítica

Recepció de l'obra

Lectura literària

Dedicada al comte d'Aitona
Noves qüestions per estudiar