El diàleg com a gènere literari

Els gèneres literaris emprats durant el Renaixement
El diàleg: definició
Caracterització del diàleg renaixentista
Textos teòrics (tractats) dels segles XV-XV sobre el gènere del diàleg
Primers diàlegs renaixentistes dels Països Catalans
Segons diàlegs renaixentistes dels Països Catalans
Diàlegs renaixentistes europeus
Diàlegs no renaixentistes
Conclusions