Els col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, de Cristòfol Despuig
L'endreça
Col·loqui primer Col·loqui segon Col·loqui tercer
Col·loqui quart Col·loqui quint Col·loqui sisè