Els Despuig, senyors de Paüls 

    Joan Despuig (3): va recobrar el feu de Paüls, que havia anat a parar a altres mans i va vendre'n els drets a la seua dona Marimunda el 1228 [LT, 69].

    Ramon Despuig (4): va heretar el 1239  el feu de Paüls [LT, 69].

    Joan Despuig (5): senyor de Paüls el 1303 [LT, 70].

    Bernat Despuig (6): senyor de Paüls el 1321 [LT, 70].

    Berenguer Despuig (7): senyor de Paüls el 1347 [LT, 70].

   Ramon Despuig (8):  senyor de Paüls el 1367 [LT, 70]. El 1353 va fer la declaració jurada sobre béns immobles exigida per la ciutat a tots aquells que posseïen notables fortunes acumulades; llavors manifesta que té el Castell de Paüls, que estima que val 3.000 mancusos [HT, 328].

    Gilabert Despuig (9): al segle XIV va col·locar les primeres pedres de les obres d'eixamplament  i reforma de la Seu de Tortosa [LT, 70]. El 1394 era conseller de Tortosa [LT, 65].

Ø      El 1387 va intervenir, juntament amb Jaume Granell com a síndic, actor i procurador de la Universitat de Tortosa en un judici contra el batlle Guillem de Torrelles per irregularitats en el compliment del càrrec, negligència o desídia. La causa anava dirigida a Berenguer Despuig, ciutadà, Pere Sentmenat, donzell,  i Galcerà Curto, jurisperit, inquisidors de la Taula dels Oficis Reials de la ciutat de Tortosa. La causa es va acabar el 1389 [HT, 170].

Ø      Els tràmits d'ampliació i construcció del temple els va iniciar el bisbe Berenguer Desprats (1316-1340) i el bisbe Arnau de Lordat (1341-1346) va accelerar el procés de construcció, encarregant-ne l'inici a Bernat Dalguaire. El 1346 Bernat Dalguaire en va exposar una maqueta gegant al Mas del Bisbe, a Bítem. Va traçar sobre el terreny el perímetre de la nova capçalera de la catedral i es va procedir a l'obertura des fonaments. El 1347 la fàbrica estava preparada per a posar-hi la primera pedra, però les obres es van aturar per la Pesta Negra de 1348 i els successius rebrots.